Pre order "Fresh" produktus piegadasim ar direct delivery NL 20.08./21.08.2022 un direct delivery BE 20.08.2022. Šos produktus nevar Apvienot ar direct delivery 13.08./14.08. Ar DPD un DHL šajā sadaļā esošie produkti netiek sūtīti ar DPD un DHL.

Pre order "FreSh" products will be delivered with direct delivery nl 20.08./21.08.2022. and direct delivery be 20.08.2022. THESE PRODUCTS CANNOT BE COMBINED WITH DIRECT DELIVERY 13.08./14.08. PRODUCTS IN THIS SECTION ARE NOT SHIPPED WITH DPD AND DHL.

Pre order "fresh" producten worden geleverd met direct delivery nl 20.08./21.08.2022. en direct delivery BE 20.08.2022. DEZE PRODUCTEN KUNNEN NIET GECOMBINEERD WORDEN MET DIRECTE LEVERING 13.08./14.08. PRODUCTEN IN DEZE SECTIE WORDEN NIET VERZONDEN MET DPD EN DHL.

Net weight: 120 g

Net weight: 460 g

Net weight: 400 g

Net weight: 390 g

Net weight: 120 g

Net weight: 1,5 kg

Weight: 290 g

Net weight: 400 g

Net weight: 325 g

Net weight: 900 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 800 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 300 g (3 pieces)

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 450 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 300 g (3 pieces)

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 900 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 750 g

Expiration days after arriving NL: 9 days 

Net weight: 500 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 450 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 400 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 300 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 500 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 500 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

 

Net weight: 38 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

 

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

 

 

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

 

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days