Pre order "Fresh" produktus piegadasim ar direct delivery NL 09.07./10.07.2022 un direct delivery BE 09.07.2022. Šos produktus nevar Apvienot ar direct delivery 25.06./26.06. un 02.07./03.07. Ar DPD un DHL šajā sadaļā esošie produkti netiek sūtīti ar DPD un DHL.

Pre order "FreSh" products will be delivered with direct delivery nl 09.07./10.07.2022. and direct delivery be 09.07.2022. THESE PRODUCTS CANNOT BE COMBINED WITH DIRECT DELIVERY 25.06./26.06. or 02.07./03.07. PRODUCTS IN THIS SECTION ARE NOT SHIPPED WITH DPD AND DHL.

Pre order "fresh" producten worden geleverd met direct delivery nl 09.07./10.07.2022. en direct delivery BE 09.07.2022. DEZE PRODUCTEN KUNNEN NIET GECOMBINEERD WORDEN MET DIRECTE LEVERING 25.06./26.06. of 02.07./03.07. PRODUCTEN IN DEZE SECTIE WORDEN NIET VERZONDEN MET DPD EN DHL.

Net weight: 900 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 800 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 300 g (3 pieces)

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 450 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 300 g (3 pieces)

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 900 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 750 g

Expiration days after arriving NL: 9 days 

Net weight: 500 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 450 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 400 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 300 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 500 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 500 g

Expiration days after arriving NL: 9 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

 

Net weight: 38 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

 

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

 

 

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

 

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days

Net weight: 45 g

Expiration date: fresh, not frozen

Expiration days after arriving NL: 12 days